نحوه ارائه مدرک کنترل پروژه

مدرک کنترل پروژه راچگونه دریافت کنم

سلام جناب مهندس
چه مدرکی مدنظرتون هست؟
مدرک تحصیلی یا مربوط به دوره آموزشی؟