میزان تاثیر استرایتنر

سلام
ایا میزانی که استرایتنر در کاهش upstream اثر گذار هست مشخص هست؟
اگه مشخص هست چطوری این میزان تعیین میشود؟

برای پیدا کردنش میشه به کمک نرم افزار پروسسی سیال رو شبیه سازی کرد و میزانش رو تقریبی به دست آورد ولی ما در ابزاردقیق این کار رو انجام نمیدیم.