موتور غرق در روغن

سلام ایا میتوان موتور الکتریکی سه فاز با ipبالا مثلا ۵۵ را درون روغن غوطه ور کرد در داخل یونیت؟؟؟که مجموع موتور و پمپ درون روغن غوطه ور باشد؟؟

با سلام
پیشنهاد و توصیه اکید می شود بدلایل متعددی این کار انجام نشود. انجام این کار آسیب جدی به الکتروموتور، سیستم هیدرولیک و سایر ادوات وارد می‌کند و مخاطرات بسیاری برای کاربر سیستم هیدرولیک خواهد داشت.
باتشکر