موارد استفاده ی لوله های زیر 2 طبق مطالب b16. 11

ببخشید طبق تدریس جنابعالی و جدول 7 از استاندارد b16. 11 ما عملا لوله زیر 2.با sch کمتر از 80 نمیتوانیم استفاده کنیم ولی در استاندارد b 36.10 میبینم که این لوله ها وجود دارند، مورد استفاده آنها کحا میتواند باشد

سلام و عرض ادب

بنده عرض نکردم که نمیتوان استفاده نمود، صحبت حول این مسئله بوده است که چون در استاندارد IPS-E-PI-221 که یک استاندارد داخلی و اختصاصی است، اجازه استفاده از کمتر از این ضخامت داده نشده استف ولیکن برای مثال در صنعت دارو اگر کارفرما مجاز بداند و نظری همسو با استاندارد نفت نداشته باشد میتواند از همه ضخامت های موجود و انهم به روش BW استفاده کند. دقت بفرمایید که محل کاربرد و سطح آن در کنار استاندارد اختصاصی آن حوره در پاره ای از موارد قوانین را وضع مینماید که مناسب همان شرایط است. در صنعت نفت و گاز در کشور ایران این مورد وجود دارد که در لوله های زیر 2 صخامت 80 باشد ولیکن ممکن است در صنعت دارویی یا فولاد اینگونه نباشد.