منظور از CODE در TEMA STANDARD

با سلام آقای مهندس عسگری
میخواستم بدونم منظور از CODE در بندهای مختلف استاندارد TEMA که آمده ASME CODE است یا کدهای مربوط به آن موضوع؟ چون جاهایی مستقیم اشاره کرده ASME CODE
#pipping-process:25-category

با سلام
هملنطور که مستحضرید برای طراحی مبدلهای حرارتی استاندارد TEMA R,B,C وجود دارد در مورد طراحی مکانیکال مبدلها استاندارد TEMA به ملزومات ASME و ANSI اشاره دارد نرم افزارهای مربوطه نیز هم بر اساس TEMA و هم بر اساس CODE اقدام به محاسبات مکانیکال مینماید
در این راستا استاندارد TEMA عموما بر اساس MIN.MECHANICAL REQUIREMENT نتایج را بررسی میکند مه بعضا بیش از ضخامت محاسبه شده بر اساس کد نیز میتواند باشد .
در مورد محاسبات EXPANSION JOINT مبنای محاسبات بر اساس EJMA CODE میباشد