منظور از گریسکاری و روغن کاری در مبحث ۱۰ مقررات ملی

اصولا برای تسهیل در نصب اتصالات مکانیکی، زمان بسته بندی آنها را روغن کاری میکنند که این ضریب اصطکاک و به تبع آن عدد گشتاور را کاهش میدهد بنابراین برای جبران آن مقدار افت، جداول آیین نامه ها میگوید که اگر پیچ و مهره روانکاری شده باشند باید ضریب ۱.۲ یا ۱.۳ به تورک مذکور بدهیم تا به پیش تنیدگی دلخواه برسیم و لقی دیرتر اتفاق بیفتد

سپاسگزارم از زحماتی که بابت پکیج پیچ و مهره کشیدین
جسارتا استاد اگه هیچ‌کدام از موارد مذکور ( روغنکاری یا گریسکاری ) نشده باشد آیا میتوان از اعداد گشتاور جدول استفاده کنیم ؟

سلام استاد در خصوص جدول گشتاور در مبحث ۱۰ مقررات ملی منظور از گریسکاری و روغن کاری چیست ؟

@rahimi1400#5076 برای رسیدن به گشتاور مناسب حتما باید نوع پوشش و سطح که متناسب با ضریب اصطکاک است را بدانیم. برای مثال وقتی سطح دو قطعه ماشینکاری باشد تورک متناسب با آن باید اعمال شود وقتی سطح کالوانیزه باشد تورک متناسب خود را لازم دارد. بنابر این باید حتما نوع سطح مشخص شود و بر اساس آن عدد مطلوب گشتاور از جدول مرجع استخراج شود.