منظور از شبکه باز

سلام
منظور از شبکه باز چیست؟مثلا می گویند اترنت صنعتی شبکه ای باز است

سلام وقت بخیر
دو نوع "شبکه " وجود دارد، باز و بسته. هر کسی در هر زمان می تواند به شبکه های باز بپیوندد. شبکه های بسته برای پیوستن به مجوز نیاز دارند. هنگامی که تلاش می کنید به یک شبکه بسته بپیوندید، یک اخطار برای مدیر شبکه بسته ارسال می شود که در آن درخواست می شود اجازه بپیوندید. آن شخص با پذیرش یا رد درخواست شما پاسخ خواهد داد
به عبارت دیگر، شبکه باز توانایی باز بودن یک سیستم از نظر سازگاری قطعات سخت افزاری و نرم افزاری، قابلیت گسترش و توسعه پذیری است.
موفق باشی