مقدار bolt tightening

سلام جناب دکتر مانی زاده
در استاندارد asme pcc1 مقدار سفت کردن بولت بر اساس تورک آمده
اگر bolt tightening را با دستگاه های فورس انجام دهیم باید چند بار فشار برای آن اعمال شود؟
اگر استانداردی برای این مسئله هست لطفا بفرمایید، متشکرم

1 پسندیده