مفهوم ضریب بار (برای اسانسور)

ضریب بار یا ضریب همزمانی ؟

سلام استاد ساسانفر من کلن با ضریب بار مشکل دارم و نمیفهممش :frowning: مثلن واسه اسانسورچرا 0.8 در نظر گرفتیم