مفهوم استلایتد و سافت سیت

سلام
وقتی سیت را استلایتد میگیریم یعنی نوع سیت حتما متال تو متال است یا میتوان سیت را استلایتد کرد و سپیس روی استلایتد تفلون پیاده کرد تا نوع سیت سافت سیت شود؟

خیر وقتی بصورت stellited هست عملا metal seat می باشد.