معادله برنولی در سیستم های هیدرولیک

با سلام و احترام
در معادله برنولی فرمودید که اگر کوپکتر از فشار بخار روغن باشد پمپ دچار کاویتاسیون نمیشود مقدار فشار بخار روغن رو از کجا باید فهمید.
باتشکر

1 پسندیده

با سلام
با مراجعه به جداول ترمودینامیکی، خواص روغن در دماهای مختلف عنوان شده است.
باتشکر