مشکلات اوپریتینگ

سلام
اگر ویسکوزیته سیال فرایندی تغییر کند چه اثری بر پمپ دارد و چه مشکلاتی را به وجود می آورد.

اگر پمپ به هر دلیل له واحد جدیدی منتقل شود و برای سیال جدیدی که دبی و افت ها و ویسکوزیته متفاوتی دارد چه تمهیداتی باید برا درست کار کردن پمپ و صدمه ندیدن آن انجام داد.
و همچنین اگر در کمپرسور جرم مولکولی سیال فرایندی تغییر کند چه اثری بر روی کمپرسور دارد و برای از بین بردن این آثار باید چه کاری انجام داد

ویسکوزیته بر توان و مشخصات هیدرولیکی تاثیر داره و جهت جلوگیری از آثار مخرب باید سایز موتور و هیدرولیک مدار مجددا بررسی بشن.
در خصوص کمپرسور هم تغییر جرم مولکولی بر توان مصرفی و نسبت فشار کمپرسور که به موجب اون دمای خروجی کمپرسور تغییر میکنه، تاثیر داره. برای کم شدن آثار مخرب باید از کمپرسورهای جابه جایی مثبت به خصوص رفت و برگشتی استفاده بشه و اگر تجهیز سانتریفیوژ هست مقاومت مدار و سایز موتور در شرایط جدید بازبینی بشه