مشاوره در خصوص عنوان آموزش صرفا کندانسور هوایی و مبدل آلومینیم صفحهای بریز

با سلام و اجترام
با توجه به حوزه کاری در زمینه درایرهای هوای فشرده،
ابندا آموزش تخصصی،صرفا کندانسورهای هوایی
و در بخش دوم طراحی مبدل های نسل جدید آلومینیم صفحه ای بریز را مدل نظر دارم
راهنمایی بفرمایید

با سلام
در مورد مبدلهای PLATE & FRAME و مبدلهای AIR COOLED انشاله بسته نرم افزاری و شبیه سازی در آینده تدوین خواهد شد