مدار هیدرولیک مطابق شکل

با سلام در شکل زیر وقتی شیر در حالت crossقرار میگیره وقتی جک شماره ۲ بر میگرده و پس از عبور از شیر seq2دوراه برای سیال وجود دارد راه اول رفتن به جک و برگرداندن جک شماره ۱ و راه دوم تخلیه از خط تخلیه ۱ (طبق شکل) ایا مسیر تخلیه ۱ مقاومت کمتری نسبت به return جک ندارد که شما فرمودید سیال میره و جک وبرمیگردونه؟؟ایا از مسیر تخلیه ۱ به تانک نمیره (چون مقاومت کمتری داره؟؟
16619332962377025125530749401286

سلام
متاسفانه تعدد سوالهای پرسیده شده که ناشی از عدم تمرکز و تحلیل صحیح روی رفتار منطقی مدارهای هیدرولیک باشد فراگیر را به سمتی میبرد که روز به روز فقط سوال کننده می شود و قدرت تجزیه و تحلیل خود را از دست خواهد داد.

با کمی دقت متوجه خواهیم شد در وضعیت کراس شیر، سمت راست شیر یک طرفه تحت روغن با فشار بالا و سمت چپ شیر یک طرفه روغن با فشار کمتر(بدلیل از دست دادن بخشی از فشار در شیر seq2 ) وجود دارد و این امر سبب می شود که شیر یک طرفه بسته بماند و همه روغن به سمت جک 1 برود.
باتشکر