مدارک مورد نیاز برای تحویل به کارفرمت

استاد مدارکی که طراح مبدل به کارفرما ارائه بده چه مدارکی هست؟
آیا تمام نقشه هایی که توضیح دادید رو باید به کارفرما داده بشه؟

با سلام
معمولا کارفرما از ما مدرک FINAL DATA BOOK میخواد که شامل مدارک طراحی و خرید و ساخت میشه باید کتابچه نهایی بر اساس نیاز کارقفرما تهیه و مطابق با فرمت مصوب با کارفرما بهش تحویل داده بشه

با تشکر