محاسبه S با استفاده از سزار

سلام جناب دکتر…شما در اموزش مقدار s برای A106 GR B را برای دمای منفی ده درجه سانتی گراد در ضخامت 30.2 میلی متر 14600 psi به دست می اورید …اما سزار مقدار S را در دمای منفی ده درجه برای A106 برابر با بیست هزار میدهد2021-06-14/1623679884-692387-capture.png
2021-06-14/1623679894-435879-2.png

@saeed#5099
سلام و عرض ادب
سزار مقدار را در دمای زیر MIN TEMP به درستی به شما نمیدهد و همه را ALLOWABLE STRESS COLD در نظر میگیرد. در صورتیکه من و شما در هر طراحی مقدار حداقل ضخامت مورد نیاز را میدانیم و مدانیم چه مقدار ضخامت اضافی داریم. این مطلب رو بصورت کامل در بحث STRESS REDUCTION بیان کردم که مقدار تنش سرد تا زمانیکه کمتر از MIN TEMP نباشد، در سزار بدرستی بیان میشود اما در زیردمای MIN TEMP که ممکن است منجر به گرفتن تست ضربه هم شود بنا به طراحی می بایست کنترل شود.
اگر اشتباه نکنم در قسمت ASME انتهای بسته هم یکبار دیگر این مطلب را توضیح داده ام.