محاسبه وزن راهگاه

با سلام خدمت استاد در مبحث درس فرمودید :
659.4=3.14*210=50+90+70میشه طول راهگاه وبا فرض قطر راهگاه 6که به توان میرسه میشه 36
حالا این عدد 113.04چطوری بدست اومد؟
ایا 113.04 = 3.14 *36 شده ؟

سلام به دوست گرامی
برای روشن شدن مطلب اجازه بدهید ترتیب را عوض کنیم ( البته تفاوتی در پاسخ نمی کند):
برای بدست آوردن حجم راهگاه، طول کل راهگاه را در مساحت سطح مقطع آن ضرب می کنیم. ( فرض کنیم خم های موجود در کل طول را صاف کرده و بصورت یک استوانه در آورده ایم). ضمناً مساحت دایره با استفاده از قطر می شود “قطر به توان 2، تقسیم بر 4”.
در مثال حل شده طول راهگاه در یک نیمه قالب شده است: 70+90+50 = 210
مساحت سطح مقطع راهگاه هم می شود قطر 6 به توان 2 (یعنی 36) ضربدر 3.14 و حاصل تقسیم بر 4، یعنی 28.26
حال برای بدست آوردن حجم راهگاه یک نیمه قالب کافیست 28.26 را در 210 ضرب کنیم که می شود: 5935 که باید در دانسیته تقریبی پلیمر مورد نظر ضرب شود.

1 پسندیده