محاسبه نیروهای خمشی و بررشی در مخازن افقی

با درود و احترام،در مخازن vertically موقعی که از نرم افزار خروجی گرفته میشود در قسمت Design summary داده های shear ,bending برای wind ,seismic داده میشوند اما برای مخازن horizontal به این صورت نیست از چه جایی میتوان این مقادیر را استخراج نمود؟سپاسگزارم.

با سلام

احتمالا همانطور که در Design Summary مشاهده نمودید، جمعبندی ماکزیمم بار وارده بر ساپورت (ناشی از زلزله یا یاد یا سایر بازها) در دو حالت Factored and Un-factored گزارش شده است:

image

اما همانطور که در درس توضیح داده شد، در محاسبه saddle، بارهای ماکزیمم زلزله ، باد و غیره را از بخش زلزله و باد و غیره برداشته و در فرمول زیر گذاشته و ادامه میدهد بنابراین حتا اگر نخواهید در قسمت زلزله و باد دنبال این بارها بگردید در بخش محاسبه ساپورت میتوانید به راحتی پیدا فرمائید. همانطور که هایلایت شده است.

image

این موارد در درس کاملا توضیح داده شده لطفا مجدد درس را مرور فرمائید. به هر حال به صفحات دیگر پرزنتیشن نیز مراجعه فرمائید و استفاده از بارهای زلزله و باد برای محاسبه سایر اجزا نیز توجه شود. مانند اسلاید زیر:

image

موفق باشید.
صادقیان

سپاسگزارم استاد.