محاسبات وزن در حالت empty

با سلام
چرا در محاسبات lugبرای uplift boltsوزن خالی مخزن را قرار میدهدو وزن operating را قرار نمیدهد.
r

با سلام

در همه حالتها بایستی حساب شود. احتمالا در حالت خالی سبکتر بوده و uplift داشته است.

باتشکر- صادقیان