محاسبات اتصال کوتاه مینیمم و ماکزیمم

با سلام و احترام . آقای مهندس ساسانفر با توجه به اهمیت بحث اتصال کوتاه و سولاتی که در آزمون نظام از این قسمت می آید بفرمایید در بسته جامع تاسیسات دقیقاً مباحث مربوط به اتصال کوتاه مینیمم و اتصال کوتاه ماکزیمم و محاسبات آن در کدوم فصول آمده؟ همین سوال رو در مورد مشخصات فیوز و کلیدهای مینیاتوری و قدرت قطع ماکزیمم آن ها دارم؟

سلام در فصل کابلها و فصل ارتینگ