محاسابات برای باتری

سلام
در محاسبه عدد z مطابق با تصویر ، جریان هر دتکتور را ۵۰ میکرو آمپر اعلام شد. و چون تعداد دتکتور ۷۰ عدد بود ۷۰ را ضرب در ۵۰ کردید. خوب ما میدانیم در یک لوپ جریان ها با هم جمع نمی شود و بالاترین جریان تعیین کننده جریان مدار است بیعنی مثلا اگر ۷۰ دتکتور در یک لوپ باشند قاعدتا عدد Z باید برابر با 50میکدو آمپر باشد!!؟؟
20230819_075510

سلام
این سوال در خصوص سیستم اعلام حریق متعارف است و همچنین هر دتکتور دارای جریان مصرفی مخصوص خود است.
در دروه مدل مداری سیستم اعلام حریق متعارف تحلیل شده است.