ماژول Process Enginner

با سلام
احتراما چه نوع تگ هایی و با چه ویژگی هایی که در گرید Instruments از ماژول Engineer ایجاد میشوند در گرید Process Data از ماژول Process نیز نمایش داده میشوند. آیا حتما باید دیتا شیت برای تگ ساخته شده تعریف شود تا در گرید Process Data قابل نمایش باشد.
با تشکر

درود

بله ، ابزار دقیق هایی که برای آنها دیتاشیت تولید می شود به منظور وارد کردن اطلاعات فرایندی به گرید Process Data اضافه می شوند.