لزوم وجود blow out protection وقتی ovp وجود دارد

سوال بنده از محضر استاد این است که اگر وجود ovp طبق توضیحات در بسته ، ضروری باشه،پس وقتی فشار سیال بیش از حد باشه این سیال از دهانه ی ovp به بیرون هدایت میشه و دیگر blow out protection هیچ وقت عمل نمی کنه
در این صورت پس لزوم وجود blow out protection چی هست؟

قسمت blow out قسمت حفاظتی گیج هست یعنی بعد از اینکه بوردن آسیب دید سیال از پشت خارج میشه و به سمت شیشه نخواهد آمد به خاطر همین هست هنگام نصب توصیه میشه پشت گیج های فشار در مسیر عبور و مرور پرسنل نباشد. این قسمت جز لاینفک گیج هست و طبق تمام استانداردهای ابزاردقیق و سازندگان وجود دارد