قطعه مشکی رنگ روی خازن روغنی چیست

سلام. یک قطعه مشکی رنگ روی پایه های com و Herm نصب بود کار این قطعه چیست
20220821_175049

اگر روی کمپرسور اورلد وجود نداره اورلد هستش