قطعه مشخص شده روی برد اتو کارش چی هست

اتو بخار داخل دستش یه برد داره که روی برد یک حالت جعبه شیشه ای کوچک وجود دارد و داخل جعبه دو عدد ساچمه فلزی قرار داره که با عمودی و افقی کردن اتو موقعیت ساچمه ها تغیر پیدا میکنه . این قطعه چیست و چه کاری انجام می دهد
20220718_193404
20220718_193420
20220718_193408

درود کلید جیوه ای هست برای زمانی که اتو عمودی قرار میگیره المنت رو تو مدار نیاره یه نوع حفاظت هست برای زمانی که مشتری یادش میره اتو رو از برق بکشه

2 پسندیده