قطر آنتن با فلنج در رادار لول ترنسمیترها

سلام
۱-آیا قطر آنتن در رادار لولها لزوما با فلنجش یکسان است؟
۲- در کاتالوگی از رزومنت دیدم که سایز فلنج و قطر آنتن ۴ اینچ بود خوب در این شرایط وقتی که روی مخزن رارادر را نصب میکنیم چون فلنج مخزن هم قاعدتا ۴ اینچ است آیا آنتن رادار میتواند وارد مخزن شود یعنی گیر نمیکند؟

طبیعتا نمی تواند اینگونه باشد قطعا دهانه شیپور باید از نازل عبور کند.