قانون پاسکال در سیستم هیدرولیک

با سلام و احترام
عذر خواهی میکنم شاید این سوال تکراری باشد ولی من درست متوجه نشدم
درقانون پاسکال داشتیم اگر یک روزنه یا یک خط پیلوت بسیار کوچک داشته باشیم قانون پاسکال دیگر در ان ثقل نمی کند ما در سیستم هیدرولیک بعضی وقت ها سیستم بسته هست مثل فرستادن روغن در پشت جک در اینجا به نظرم قانون پاسکال ثقل میکند چون روزنه ای نداریم که روغن به مخزن بریزد ولی اگر جک برگردد و این روغن داخل مخزن ریخته میشود و این دیگه قانون پاسکال در این ثقل نمیکند یا مثل شیر های پیلوتی

با سلام
همانطور که در دوره نیز عنوان شد هنگامیکه یک حجم مشخص از روغن داشته باشیم و نشتی یا کاهش حجم و بعبارتی کاهش جرم روغن نداشته باشیم لذا قانون پاسکال حاکم است. حال ممکن است این حجم روغن در چند بخش مختلف ولی مشمول ظروف مرتبطه باشند.
باتشکر