فواید کیج در کنترل ولو

سلام
اگر ولوی که در سایزینگ خطای کویتیشن دارد. بتوان به کمک کیج کویتشن را رفع کرد. آیا باز نیاز به استلاید شدن دارد؟

بله حتما