فشار بک پرشر در سیفتی ولو

سلام
فرض کنید که واحد فرایند فشار بک پرشر را به صورت کلی می تواند بدهد و به صورت تفکیک شده ( biuld upو suprimposed) نمی تواندبدهد. در این شرایط در سایزینگ این مقدارکلی را بجای بیلد آپ وارد کنیم یا بجای سوپریم پوزد؟ دلیل را هم ذکر بفرمایید.
ممنون

1 پسندیده

در نرم افزارها میزان total back pressure وارد می شود.

1 پسندیده