فرمت كردن plc s7 1200 كه پسورد داشته

سلام و وقت به خير
براي ريست كردن plc s7 1200كه پسورد داشته باشد و بخوايم برنامه plcرو پاك كنيم و دوباره استفاده كنيم چه مراحلي را بايد انجام بديم ؟

سلام وقت بخیر
داخل بسته توضیح داده شده
ولی باید یک مموری رو پروژه خالی روش بریزید بگذارید داخل دستگاه ، خاموش و روشن کنید

1 پسندیده