فرق EXTit با EXT EVENT

با سلام
فرق EXTit با EXT EVENT چیست؟ آیا برای هر دو Call Back وجود دارد؟

سلام
تفاوت بین مفهوم interrupt و event هستش. زمانی که interrupt داریم، حتما یک callback اجرا خواهد شد اما با event لزوما callback اجرا نمیشود. مثلا ممکن هستش یک event فقط یک DMA یا ADC رو فعال کنه و اینها اتوماتیک کارشون رو انجام بدن بدون اینکه وقفه ای در اجرا شدن کد ایجاد بشه.