فرق بین Edition و Version استاندارد

`در جلسه اول اعلام شده است که هر 6 ماه یکبار Version جدید استاندارد ASME Sec.VIII منتشر می گردد و هر سه سال یکبار EDITION جدید . چه تفاوت ساختاری بین version و edition استاندارد ASME Sec.VIII وجود دارد؟

با سلام

منظور من از ورژن همون Addenda بود بهتر بود از کلمه Addenda استفاده میشد.
درست هست که معمولا Edition رو برای کتاب و Version رو برای نرم افزار و محصول بیان میکنند اما باید بصورت عموم گفت:

  • Edition یک ورژن خاص و ویژه ای از یک کتاب هست.
  • Edition یک رویدادی هست که طی یک پریود زمانی Issue میشه و حاوی آخرین اطلاعات و هرگونه تصحیح خطاهایی که ممکن است در نسخه قبلی نادیده گرفته شده باشد.
    -Version یک نسخه یا کپی از چیزی که در آن تغییراتی ایجاد شده و بهتر است تا پریود مورد نظر (Edition)منتظر نماند تا باعث بدنامی آن نسخه نشود. شش ماهه، یکساله و غیره.

موفق باشید.