فایل اتوکد طراحی تاسیسات الکتریکی

در فصل انجام پروژه محیطهای مرطوب پروژه را ملاحظه فرمودید
به دلیل حق مالکیت معنوی کارفرما اجازه share کردن آنها را ندارم

سلام استاد.در صورت امکان یک نمونه فایل اتوکد طراحی تاسیسات الکتریکی محیط های مخصوص مثل استخر سوناو …رو قرار بدید.متشکرم