عملکردsmoke detector

سلام

زمانی که اسموک دتکتور دود را احساس کرد و هشدار روی کنترل پنل و هشدار خروجی آژیر به صدا در بیاید.
حال اگر اسموک دتکتور بعد از مدتی دیگر دودی احساس نکند به صورت اتوماتیک آژیر روی پنل و آژیر خروجی قطع میشود یا حتما باید resetروی پنل را بزنیم تا قطع شود؟

سلام
حتماً بایستی کنترل پنل Reset شود.