شبیه ساز بدون احتیاج به cpu

سلام
شبیه ساز plcکه خود شما دارید آیا مدلی هست که با plcsimکار کنه و plcواقعی احتیاج نداشته باشه

سوال مربوط به ابزاردقیق نیست