شبیه سازی U-BOLT در CAESAR

سلام جناب مانی زاده
در رابطه با شبیه سازی U-BOLT در CAESAR سوال داشتم که در خطوط افقی و عمودی به عنوان چه نوع ساپورتی باید مدل بشه؟

سلام و وقت بخیر

قید limit stop در راستای x و در راستای عمود هم stop باید در نظر گرفته شود. حتما به ورود ضرایب اصطکاک و سایر موارد دقت فرمایید