سیگنال standby motor is available

سلام

اگر بخواهیم وضعیت موتور استندبای که در دسترس است یاخیر را بدانیم آیا باید یک سیگنال مجزا از MCC دریافت کنیم یا میتوان آن را با سیگنال فالت سری کنیم ؟

برای موتورهایی که یکی عملا stand by دیگری هست سیگنال جداگانه از MCC گرفته می شود. البته این مورد ممکنه در طراحی های مختلف تفاوت کند