سیگنال reset در plc f&g

سلام

۱- در پروژ ه ها وقتی چندین اسموک دتکتور و هیت دتکتور کانونشنال به صورت شعاعی مطابق با شکل زیر به PLC وصل میشوند یک سیگنالDO هم برای ریست آن در نظر میگیرند. و دلیل آن را اینطور اعلام میکنند که اسموک دتکتورها و هیت دتکتورها وقتی خطر را اعلام کنند حتی اگر خطر رفع شوند درهمان حالت میمانند و تا وقتی بی برق نشوند به سیگنال دهی ادامه میدهند آیا این صحیح است و DO برای ریست لازم است؟
۲- برای حالت آدرس پذیر این DO برای ریست لازم است؟

۳- در این حالت آیا سیگنالDO به صورت wet در نظر میگیریم یاDry?

16939965593595725099530098008251

گذاشتن ریست به صورت DI می باشد و نه DO
فرض کردن یک ریست صحیح است ولی دلیلی که اشاره کردید صحیح نیست. هنگامی که یک heat detector دمای حاصل از آتش را تشخیص می دهد حتی اگر آتش از بین برود مدتی طول میکشد تا خنک گردد و دمای محیط را بگیرد لذا دوباره cause مربوط به حریق را اعلام می کند که در این شرایط مجددا ریست توسط اپراتور زده می شود. تمام این موارد در پست FACP که 5 پارت دارد در پیج اینستای من توضیح داده شده است.