سیم های مربوط به موتور پنکه

سلام در عکس سیم های مربوط به پنکه پارس خزر مشخص شده تعداد پنج سیم مربوط به موتور هست . یک سیم مشترک و سه عدد دیگر مربوط به دور موتور اما سیم شماره پنج که صورتی رنگ هست چیست
20220222_164740

درود اقا به ویدئو های آموزشی مراجعه کنید کامل توضیح داده شده مربوط به سربو موتور یا موتور گردان میباشد

1 پسندیده