سیستم کنترلی Cascade

باسلام. همانطور که در تصویر میبینید، مقدار دبی بخار ریبویلر با دمای سینی ۲۴ تنظیم میگردد. برج مربوط به جداسازی آب از گلایکول است. سوالی که دارم این هست که چطور به این نتیجه رسیده اند برای کنترل دبی بخار از دمای این سینی استفاده کنند و به عنوان مثال از دمای سینی ۲۰ یا دمای سینی ۳۰استفاده نکرده اند؟ با تشکر فراوان

با سلام

همانطور که میدانید عملکرد برج و ریبویلر در یک قرآیند باید با هم مورد بررسی قرار گیرد بر این اساس انتحاب نوع ریبویلر ، سیستم کنترل آن ، طراحی ریبویلر باید بر اساس نیاز برج و شرایط محصول خروجی از برج نیز مورد مطالعه قرار میگیرد چرا که ریبویلر برج به عنوان تامین کننده منبع حرارتی برج جهت رسیدن برج به spec مربوطه خواهد بود.

از طرف دیگر بررسی سیستم گرمایشی ریبویلر با بخار یا روغن داغ نیز مهم است .

معمولا در قرآیند های شیرین سازی یا نم زدایی بررسی دمای بخار خروجی از برج جهت جلوگیری از مسایلی چون تغییر ماهیت آمین یا گلایکول Amine Degradation /TEG Degrade بسیار مهم و ضروری میباشد که تاثیر آن بر میزان دبی ودمای بخار ورودی از ریبویلر به برج با شرایط آمین یا گلایکول مورد مطالعه قرار گیرد .

در این راستا با مدلسازی نرم افزاری (مثلا نرم اقزار Hysys or Pro-Max ) اقدام به پیدا کردن پارامترهای دمایی در داخل برج یا Sensitive Tray مینمایند تا از تغییر ماهیت آمین یا گلایکول جلوگیری کنند به همین دلیل در پروژه شما رفرانس دمای سینی 24 به عنوان دمای مرجع کنترلی انتخاب شده است.

برای راهنمایی بیشتر میتوانید به منوال نرم اقزار هایسیس نیز مراجعه فرمایید

با تشکر