سنسور پیشنهادی برای مخزن آب و خاک

نظر من استفاده از رادارهایی با انتن های rod ( تماسی) است

سلام
برای یک مخزن که داخل آن خاک وآب میباشد لول متر میخواهم باید لول متر بتواند خاکی که کف مخزن رسوب میکند را نیز مجزا تشخیص دهد چه سنسورهایی پیشنهاد میکنید؟؟؟ ممنون .