سنسورهای لودسل و توزین

با سلام
سلام مهندس
سنسورهای لودسل و نحوه اندازه گیری وزن م ازم و محاسبه حجم جامدات و توزین جزو بسته ابزار دقیق نیست؟؟

درود خیر و جزو سنسورهای اتوماسیون طبقه بندی میشن

1 پسندیده