سلونویید در لوپ کنترل

با سلام
1-آیا استفاده از سلونیید در لوپ های کنترلی امری واجب است؟آخه در بعضی نقشه هایP&IDوجود دارد در بعضی جاها وجود ندارد دلیل چیست؟

2- تفاوت BDVوSDVدر چیست؟

3- لوپ کنترلی که سلونیید نداردچنانچه ترانسمیتر خراب شود و نتواند هیچ سیگنالی به اتاق کنترل بفرستد اتاق کنترل چه سیگنالی به کنترل ولو میفرستد؟
3- اگر پوزیشنر به هر دلیلی هیچ سیگنالی نگیرد یا سیگنال خارج از رنج بگیرد چه اتفاقی برای ولو میفرستد؟

1- این مورد برمیگرده به نیاز فرآیند و طراحی. هرجا لازم باشه استفاده میشه مثلا شما میخاین برای ولو Fail ش رو تعریف کنین پس حتما لازم هست.
2- در بسته توضیح داده شده. عموما SDV ها FC و BDVها FO هستن
3- هیچ سیگنالی به ولو ارسال نمیشه
4- ولو FAIL میشه و در حالت باز یا بسته قرار میگیره در برخی موارد میشه براش تعریف کرد که در آخرین وضعیت خودش باقی بمونه