سر بندی هواش کش هاا

با سلام میخواستم بدونم سربنده هواکش ها به چه صورت انجام میشود

اکثرا ته به ته و سر به سر