سایزینگ کنترل ولو با پورت کوچکتر

گفتیم که برای سایزینگ کنترل ولو، سایز ولو باید از نصف تا اندازه خط باشد.
اگر سایز خط ۶ اینچ بود و برای سایزینگ ولو به ۳ اینچ رسیدم اما این ولو ۳ اینچ اندازه پورتش ۲ اینچ باشد.
آیا مشکلی ندارد؟

1 پسندیده

درود خیر کوچک کردن پورت یک تکنیک برای ایجاد افت فشار بالاتر در ولو هاست که توسط سازندگان توصیه میشه