سایزینگ ولو برای سیالات دو فازی

با سلام
در سایزنیگ ولو برای سیالات دوفازی باید به چه نکاتی توجه کرد و چه تفاوت های با تک فازی دارد؟

در محاسبات شیر مثلا نرم افزار FSM حالت دو فازی را انتخاب کنید و دیتاهای خواسته شده را وارد نمایید. در این حالت یک Cv به ازای حالت مایع و دیگری برای حالت بخار به شما داده می شود و یک cv کل هم ارائه می گردد.