سایزینگ دیزل ژنراتور

چون فن کویل و پمپ آبرسانی بار های ایمنی نیستند می توانیم با تاخیر در مدار واردشان کنیم

با سلام و احترام، در پروژه مربوط به ساختمان بلندمرتبه که زحمتشان را کشیدید 4 سناریو برای سایزینگ دیزل ژنراتور مطح نمودید که سناریو مربوط به اعلام حریق و قطع برق در زمستان با توجه به بیشینه توان انتخاب شد. در این سناریو مداراتی مثل فن کویل و پمپ آبرسانی شامل نبودند که البته در سناریو فقط قطع برق در زمستان لحاظ شدند. سوالم اینجاست که با فرض اینکه در زمستان برق قطع شده باشد مصارف پمپ آبسانی و فن کویل فعال باشند ( که در طراحی به باس اضطراری وصل بود) وقتی در این لحظه حریق اتفاق بیفتد این وضعیت برای دیزل ژنراتور پیش بینی نشده بود چون در سناریو انتخاب شده فن کویل ها و پمپ آبسانی لحاظ نشده بودند. می خواستم بدانم این را باتوجه به اینکه احتمال اتفاق آن پایین است لحاظ کردید؟