سایزینگ ترانس پروژه عملی

سلام روز بخیر
مهندس اکانت شما طلایی نیست
اگر بسته رو تهیه فرمودید لطفا برای طلایی کردن اکانتتون از طریق تلگرام پیگیری بفرمایید.

سلام استاد ساسانفر
در فصل 18 بسته آموزش مربوط به طراحی پروژه عملی به چه دلیل در سایزینگ ترانس پست عمومی ضرایب تصحیح ارتفاع از سطح دریا و دما اعمال نگردید و یک ضریبی با توجه به الزامات شرکت توزیع در نظر گرفته شد درحالی که برای سایزینگ ترانس پست اختصاصی عکس آن صورت گرفت؟

ترانس عمومی در مالکیت شرکت توزیع است و مطابق ضوابط همان شرکت سایز می شود . ترانس اختصاصی برای شماست و می توانید مطابق استانداردهای ملی یا بین المللی آن را سایز کنید