روشن نشدن پنکه پایه دار پارس خزر

سلام. پنکه پایه دار پارس خزر (برد داره) به برق میزنم نمایشگر روشن میشه استارت میزنم کار نمیکنه میخواستم بدونم پایه های مربوط به مشترک و دور کم و زیاد موتور پنکه روی پی سی بی برد کدام هست
20220222_163955
20220222_163949
20220222_163945

Bt134 رو چک کن احتمالا سوخته
سالم بود یهنگه به ای سی که زده U هم بنداز

درود سیم مشکی مشترک هست شما از سر موتور سیم مشکی رو به سیم خازن وصل کن انشعاب بده ترموفیوز موتور سوخته که روشن نمیشه