رنج استاندارد فشارهای منفی چگونه است؟

برای یک PG که فشار نرمال (operating) 0 و فشار ماکزیمم (design) 10 است رنج را چجوری بگیریم تا فشار نرمال در بازه 33% تا 66% full span باشد؟ رنج های استاندارد: 0تا 1و1.6و2.5و6و10 (و مضارب 10)
با بوردن تیوب میشه فشار های منفی تا 1bar رو اندازه گرفت؟

بهترین رنج برای این حالت -1 تا 1 هست تا فشار صفر (نرمال) خوانده شه (البته با توجه به فشار دیزاین بالا حتما OVP رو براش فراموش نکنین)
بله به کمک بوردن و همین طور دیافراگمی میشه فشار منفی رو در نظر گرفت. (توصیه من برای فشارهای منفی روش دیافراگمی هست)

1 پسندیده